หน้าแรก แนะนำ พศช. ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

h2

 

 

005 cr

         พศช.ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2525 โดยคณะบุคคลที่มาจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยนักหนังสือพิมพ์ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และครูที่ทำงานกับชุมชนชนบทในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้กรอบแนวคิดและปรัชญาการศึกษาเพื่อชุมชน และได้ชื่อองค์แรกครั้งแรกว่า “ โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน( พศช.

         กิจกรรมในยุคแรกมุ่งสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มคนในชนบท เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อเรียนรู้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวและชุมชนให้ยกระดับ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านกระบวนการคิดและการทำงานแบบลองผิดลองถูกครั้งแล้วครั้งเล่า จนได้บทสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กรในปัจจุบัน

006 cr

 

         ปี 2535 พศช. ได้จัดตั้ง บริษัท พ... ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแป้งหมักขนมจีน โดยมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนได้มาตรฐาน ISO 22000 : 2005 , GMP Codex , HACCP Codex,มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 และมีการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักการควบคุมการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศโลกตามกฏของ UNFCCC ( มีการขายคาร์บอนเครดิต และ ผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ )

         ปี 2536 พศช.ได้จัดตั้งบริษัทการตลาดเพื่อบริหาร และจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายแป้งหมักขนมจีนทั้งระดับ
เขตและศูนย์ เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และได้มอบภาระกิจนี้ได้ให้ บริษัท พ... ค้าแป้งขนมจีน จำกัด เป็นผู้ดูแล

        ปี 2537 พศช.ได้จัดตั้ง กองทุน พศช. มาสนับสนุนและดูแลระบบการจัดตั้งสถาบัน พศช. เพื่อความมั่นคง

        ปี 2540 พศช. ได้จัดตั้ง บริษัท พ... ซัพพลายส์ จำกัด มาดูแลด้านการจัดซื้อ คลังสินค้า และระบบขนส่งภายใต้การจัดการแบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการของเครือข่ายเชื่อมโยงกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        ปี 2545 พศช. ได้จัดตั้ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) เพื่อดำเนินกิจกรรมการศึกษา
 กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

        ปี 2546 พศช. ได้จัดตั้ง บริษัท พ... กรุ๊ป จำกัด มาเป็นองค์กรแม่ข่าย เพื่อดูแลการบริหารจัดการบริษัทในเครือ ดำเนินงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐานสากล และมีแบบแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        ปี 2547 พศช. ได้จัดตั้ง บริษัท พ... มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมแป้ง หมักขนมจีน เป็นธุรกิจปลายน้ำ มุ่งสนองต่อผู้บริโภคปลายทางในทุกช่องทาง ทำการตลาดในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ โรงผลิตเส้นขนมจีน พศช.  ร้านอาหารโรยสดขนมจีน และ M-Shop Fresh Noodle แผงขายปลีกส่งเส้นขนมจีน พศช.แนวใหม่

       อนาคตอันใกล้ พศช. จะดำเนินอุตสาหกรรมตัวใหม่ ที่ต่อยอดจากแป้งหมักขนมจีน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตขนมจีน มุ่งสู่การทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ “ การทำนาข้าว ” ของตนเองเพื่อความมั่นใจในคุณภาพและปริมาณข้าวที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักของ พศช. โดยมุ่งสู่ การดำเนินธุรกิจทางการตลาดที่ตอบสนองชีวิตคนเมือง ที่ต้องการความสะดวกสบาย และดูดี อาทิ ร้านขนมจีนฟาสต์ฟู้ด , ร้านอาหารในแนวเส้นของคนเอเชีย เป็นต้น

อ่าน 15954 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 21 กันยายน 2559 09:30
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ »