สาระน่ารู้

ข้าวที่สีเอาเปลือก (แกลบ) ออกโดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว
พันธุ์ข้าวเจ้าที่ปลูกในประเทศไทย แบ่งตามปริมาณอะมิโลส ได้ 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ
วิธีการผลิตเส้นขนมจีนอย่างง่าย 1.การต้มแป้งต้มแป้งหรือนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ 15-20 นาที เพื่อให้แป้งสุกจากผิวนอกลึกเข้าไปข้างในเนื้อแป้งประมานครึ่งนิ้ว 2.การนวดนวดให้แป้งสุก และดิบเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีสังเกตุได้จากเม้ดแป้งแตกละเอียด ไม่มีตาแป้งเป็นเม็ดๆ และให้เติมน้ำเข้าไปในระหว่างการนวดทีละครึ่งลิตร ทำการนวดแป้งให้เข้ากัน เติมน้ำแล้วนวดเช่นนี้จนน้ำครบ 3 ลิตร จนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที  
ข้อปฏิบัติที่ควรระวังในการทำเส้นขนมจีนช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝน 1. เส้นแฉะ             4. เส้นขึ้นราเร็ว2. เส้นมีกลิ่นเหม็น    5. เส้นมีรสชาติเปรี้ยว3. แป้งหมักทำขนมจีนขึ้นราเร็ว   สาเหตุที่ทำให้ปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างอับชื้นทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อราและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย
สาเหตุของปัญหาเส้นขนมจีนเละ มี 5 สาเหตุหลักดังนี้ 1. ข้าวที่ใช้ทำแป้งขนมจีนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ข้าวมีความเก่าเกินไป หรือใหม่เกินไป  2. น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำฝนจะ  
หน้า 1 จาก 2