หน้าแรก ข่าวสาร พ.ศ.ช. ประชาสัมพันธ์ ใบรับรองมาตรฐานISO22000:2005

ใบรับรองมาตรฐานISO22000:2005

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ระบบการจัดการตัวใหม่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม อาหารและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งมาตรฐาน ISO 22000 จะครอบคลุมทั้งข้อกำหนดของ GMP, HACCP และข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการในองค์กร มาตรฐานดังกล่าวเน้นที่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของ อาหารให้มีความชัดเจน โดยจะเป็นที่รวมของข้อกำหนดในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 ใบรบรอง ISO 220001

ใบรบรอง ISO 220002

ใบรบรอง ISO 220003

ใบรบรอง ISO 220004

ใบรบรอง ISO 220005

ใบรบรอง ISO 220006

 

อ่าน 3097 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 23 มกราคม 2560 13:43